Algemene voorwaarden cursus in 6 dagdelen

www.zinexprez.nl            

 

Algemene voorwaarden

Basiscursus 'Luisteren naar je pen'


Aanmelden en betalen

 • Als je je aanmeldt voor de basiscursus luisteren naar je pen in 6 delen ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • Je gebruikt het aanmeldformulier op de site om je aan te melden.
 • Lukt dit niet, neem dan contact op met zinexprez@gmail.com
 • Na je aanmelding krijg je een bevestigingsmail en ontvang je een factuur. Deze dien je binnen 30 dagen te betalen.

 

Deelnemers

 • Een workshop gaat door bij 4 deelnemers.
 • Aan de cursus kunnen maximaal 8 deelnemers meedoen.
 • De aanmeldingen worden ingeschreven in volgorde van binnenkomst van het aanmeldformulier.

 

Verhindering / annulering

 • Je wilt natuurlijk graag meedoen. Maar wat als je onverwachts en met een geldige reden verhinderd bent?
 • Omdat ik aanmeldingen serieus neem, hanteer ik een annuleringsbeleid:
 • Annuleringskosten bij annuleren in de maand voorafgaand aan de cursus: alleen administratiekosten á € 15,00
 • Annuleringskosten bij annuleren binnen twee weken voorafgaand aan de cursus: de helft van de totale workshopkosten
 • Bij annuleren op de dag van de workshop of bij tussentijdse beëindiging ben je het gehele deelnamebedrag verschuldigd.
 • Je kunt uitsluitend schriftelijk of per mail annuleren. Je ontvangt dan een (gedeeltelijke) creditfactuur, afhankelijk van de eventuele annuleringskosten die van toepassing zijn.
 • Je mag een vriend/vriendin in jouw plaats deel laten nemen aan de workshop. Vanzelfsprekend tegen de voorwaarden die jij hebt afgesproken.


Versie januari 2017

       

           -Disclaimer-                    Zinexprez  © 2014                 -Algemene voorwaarden-

                                                          Hilversum