disclaimer zinexprez

DISCLAIMER


Deze website heeft een informatief karakter.

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Zinexprez streeft ernaar, correcte en actuele informatie te bieden op deze website.  Zinexprez kan echter niet de garantie bieden dat de informatie altijd compleet, foutloos en actueel is.


Zinexprez sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade, voortvloeiend uit, of verband houdend met het gebruik van deze website.


Corrie Gramser