Schuifgedicht

SCHUIFGEDICHT

Photo by Corrie Gramser

Een schuifgedicht is een grappige techniek waarmee je in je eentje en/of met een groep eenvoudig en spelenderwijs een gedicht kunt maken. Je hoeft niet te kunnen dichten en toch zal er een leuk resultaat uit komen. Je kunt onderstaande stappen volgen, maar je kunt ook gebruik maken van de PDF versie. Print hem uit. Vervolgens invullen, knippen, schuiven en voila! 


Schrijfopdracht

 1. Kies een onderwerp waar je over wilt schrijven. Het kan over van alles gaan: een nieuwe hobby, een oude liefde, je huisdier, het weer, enzovoort.  Maar misschien speelt er iets in je leven waar je graag aandacht aan wilt besteden. Mogelijk ben je net grootouder geworden of heb je recent iemand verloren. Het is maar net waar je bij stil wilt staan.
  (Schrijf evt. 10 min. over je onderwerp om in de stemming te komen.)
 2. Schrijf in één korte zin, van minimaal vijf en maximaal acht woorden, iets over het onderwerp. Het kan een gevoel zijn dat is ontstaan bij het schrijven over het onderwerp, een samenvatting of een detail dat eruit springt.

 3. Zet de woorden uit de zin van stap 3 onder elkaar in de linker kantlijn. Dit herhaal je tot je zo’n 15 á 20 regels hebt. 
 4. Vul elk woord aan tot korte zinnen over je onderwerp. In deze fase hoeft er nog geen logica in te zitten wat betreft inhoud of volgorde. Ze hoeven ook niet te rijmen.
 5. Kies uit alle zinnen die je hebt geschreven er ongeveer vijf uit die je het mooiste vindt.
 6. Knip ze uit of schrijf ze over op losse strookjes papier. Zorg dat je ook de startzin uit stap 3 op een strookje papier hebt, deze zin doet namelijk ook mee.

 7. Schuif net zolang met de strookjes tot de zinnen in een volgorde staan waar je tevreden mee bent. Wil je her en der wat aan de zinnen veranderen dan kan dat. Probeer dit te beperken en vooral te werken met het materiaal dat je hebt.

 8. Het is leuk om het schuifgedicht op een mooie manier vast te leggen. Schrijf daarvoor je gedicht over of plak de strookjes vast op een kleurige kaart. Verzin een titel of zetr je onderwerp als titel boven het gedicht.

 9. Schrijf je met een groep dan kun je voor het groepselement de deelnemers vragen om de mooiste zin te kiezen uit hun eigen schuifgedicht. Schrijf deze op lange stroken papier (achterkant van behangpapier is daarvoor erg geschikt). Laat de groep vervolgens al schuivend met de stroken samen de volgorde van de zinnen bepalen.